Hageterapi

Mange av oss gjør hagearbeid fordi vi blir glade av det. Men visste du at hagearbeid blir brukt som terapi eller som et supplement til terapi?

Selv om dette kanskje høres ut som et nytt konsept, har hageterapi eksistert i flere tiår. I mange land er det opprettet terapihager for blant annet utbrente, psykisk syke, svaksynte og demente. I Norge er det laget en del sansehager i forbindelse med sykehjem, men ellers er det få tilbud om “grønn terapi”.

Så hva er terapeutisk hagebruk, eller hageterapi?

Hageterapi er å bruke planter og hagearbeid, sammen med en trenet profesjonell terapeut, som et virkemiddel til å oppnå definerte mål. Terapeutisk hagebruk er prosessen der enkeltpersoner kan utvikle trivsel og velvære ved hjelp av planter og hagebruk. Dette gjøres med aktiv eller passiv medvirkning.
Mosjon, frisk luft og vakre, grønne omgivelser har vært terapeutisk behandling for mange lidelser fra gammelt av. Da var de store sykehusene omgitt av svære gressplener og store trær. Etter hvert som medisinene kom for fullt forsvant den gamle kunnskapen om å bruke opphold i naturen til å gi ro, hvile og trygghet, som er viktige elementer for god helse og en frisk kropp. Men nå er denne kunnskapen på vei fram i lyset igjen.

En terapihage er delt i ulike “hage-rom”, med ulikt plante og materialvalg. Det er en annen opplevelse å gå på mykt gress enn å gå på stein og grus, eller bark. Det er også forskjell på store og små planter og trær, hvordan det kjennes å være sammen med dem. I ett rom kan det være en urtehage med duft av for eks lavendel, ett annet har ett sted for hvile. Terapihagen skal appellere til alle våre sanser, og stimulere både duft, smak, hørsel, syn og følelse. Vann hører med i en slik hage/park, og det må være områder med sol og skygge.

Mange fasineres av den ville naturen. Villblomster, mosegrodde steiner og berg, store trær har en magisk tiltrekningskraft. Det har også Fargetuva å by på.

Vårt mål er å skape en terapihage/park med alle elementene som er nødvendig, og samtidig legge stor vekt på fargenes betydning for oss mennesker. Vi har begynt på arbeidet, men dette skapes i takt med naturen og da trengs det tid.

Har du lyst til å være med på dette, så ta kontakt med oss.

opp

HAGETERAPI

Hageterapi er å bruke planter og hagearbeid, sammen med en trenet profesjonell terapeut, som et virkemiddel til å oppnå definerte mål.


Hageterapi eksistert i flere tiår.
I mange land er det opprettet terapihager for blant annet utbrente, psykisk syke, svaksynte og demente.


Copyright © 2011 · Fargetuva
webdesign by @nweb