Kinesiologi og Ki-terapi

Hva er Kinesiologi

Kinesiologi er kunsten å balansere energisystemet for i den hensikt å bedre individets livskvalitet på det fysiske, mentale og emosjonelle området. Ved hjelp av muskelmonitoring finner vi ut på hvilke områder klienten har problemer med å tilpasse seg, og kinesiologien tilbyr ulike måter å balansere denne tilpasningsevnen på. Kinesiologi tilbyr mennesker hjelp til å møte livets utfordringer.
Kinesiologi betyr læren om bevegelse og er utviklet i USA som en sammensmelting av den vestlige verdens viten og filosofi, med den orientalske verdens viten om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter. Kinesiologi bygger på kunnskap om anatomi og fysiologi og på prinsippet, at det ikke bare er blod og lymfe som strømmer gjennom kroppen vår, men også energi.
Energien strømmer gjennom meridianbanene og når energien flyter fritt, er vi i balanse Er vi i ubalanse, så betyr det at energien er blokkert i en eller flere meridianer.
Der er forskjellige årsaker til at energi kan blokkeres. Det kan være av fysisk, psykisk, emosjonell, ernæringsmessig/ kjemisk art, eller det kan være knyttet til vårt neurologiske elektriske system, eller det kan skje at en blokkerte energistrøm kan gi fysisk, psykisk eller ernæringsmessige problemer.
For å finne disse blokkeringene bruker man i kinesiologien muskeltesting .
Kinesiologen tester/trykker på en muskel for å kjenne muskelens tonus. Med andre ord – undersøker muskelens evne til å opprettholde motstand/trykket uten vanskeligheter. Hvis muskelen ved testen/trykket får nedsatt tonus/ gir etter, så kan det være en ubalanse i kroppens energisystem.
Denne eller andre ubalanser, som kinesiologen finner, avbalanseres ved hjelp av forskjellige energistimulerende teknikker.

Vil du lære mer om kinesiologi klikke her …


Ki-terapi

Ki = norsk ord for det kinesiske Chi, som er et uttrykk for livsenergi, altså den energien som i følge de gamle kineserne styrer alle livsprosesser.

En Ki-terapeut bruker:

 • naturmedisinske diagnosemetoder. (ansikt, tunge, iris og sclera, negler)
 • praktisk behandling med urtemedisin (renseprogram, grunnmedisinering og annen målrettet behandling) og forstår hvordan og hvorfor urter virker i kroppen.
 • ernæringsterapi – hva trenger kroppen? (vitaminer, mineraler etc.)
  – med riktig kosthold får vi en sunn og frisk kropp.
  – maten er vår viktigste medisin !
 • auriculo-terapi/medisin = øreakupunktur/behandling med lys- og frekvenser.
 • forståelsen av hvordan kroppen fungerer ifølge vestlig grunnmedisin og østlig filosofisk tankegang.
 • kombinerer dette med andre former for terapi.


Mer om Kinesiologi

Kinesiologi er moderne vestlig fysiologi, anatomi og bevegelseslære – som på en unik og uvanlig måte kombineres med urgamle kinesiske akupunkturlover og østlig kunnskap om menneskets indre og ytre energisystem.
Kinesiologien ble grunnlagt i 1964 av kiropraktoren George Goodheart i USA.

Kinesiologi, betyr læren om bevegelse, eller bevegelseslære.
Det er ikke bare lymfe og blod som strømmer gjennom kroppen, men også energi.
Kall den gjerne livsenergi eller essensiell energi.
Når vi er i balanse er det et uttrykk for at energien strømmer fritt.
Er vi i ubalanse betyr det at energistrømmen er blokkert.
Fra den vestlige verden kommer kunnskap om kroppen, dens nerver, ledd og muskler, samt organer.
Fra østen kommer den kinesiske akupunkturfilosofi.
Denne forteller bl.a. at en ubalanse, før den viser seg, kan registreres – og avbalanseres – via energibanene eller meridianene. Disse meridianer er dannet av rekker med akupunkturpunkter.

One Brain Kinesiologi – Pedagogisk kinesiologi:

er utformet som en sammensmelting av kinesiologi og nyere hjerneforskning samt nyere innlæringsteorier. One Brain Kinesiologi er utviklet i USA av Gordon Stokes – Three in One.
Pedagogisk Kinesiologi oppstod i Danmark i 1984, da Annemarie Goldschmidt oversatte det amerikanske begrepet Educational Kinesthetics, som var utviklet av Paul Dennison, USA. One Brain/Pedagogisk Kinesiologi er et samlet kinesiologisk redskap, som er varsomt samtidig med at det går i dybden. Ved hjelp av kinesiologi (muskeltest) kan vi komme forbi våre forestillinger og filtre. Vi kan få klare og direkte svar fra vår underbevissthet og kropp.
Den grunnleggende teori; er at et menneske, barn så vel som voksne, som er under stress, dvs. kan oppleve deler av tilværelsen som en belastning i stedet for en utfordring, alltid reagerer med en eller annen form for energiblokkering som påvirker hjernen og dermed hele kroppens funksjoner negativt. (f.eks. lese-skrivevansker)
Formålet med en avbalansering er å eliminere negativt følelsesmessig stress i forbindelse med et mål, og få et optimalt samarbeid mellom venstre og høyre hjernehalvdel, samt fremste og bakerste del av hjernen og dermed kroppens høyre/venstre og for/bak side.
Når hjernen fungerer som én hel hjerne (one brain), kan vi bedre håndtere hverdagens utfordringer, vi vet hva vi føler med, det vi ser, hører og merker.

Bruk

Kinesiologi kan brukes av alle, som gjerne vil ha det godt og fungere godt, – både barn og voksne når:

 • du vil gjenskape balanse i kropp, psyke og sjel
 • du har et stressfylt arbeid eller uunngåelig press som en del av din hverdag, og du vil lære deg å håndtere det bedre
 • du vil arbeide med et bestemt tema eller mål
 • du vil overvinne negative tanker og maktesløshet i forbindelse med sykdom eller andre utfordringer
 • du vil bli mer kjent med det kroppen din forteller, og lære å lytte til den
 • du ønsker å arbeide med deg selv i en prosess med personlig utvikling
 • du vil gjøre en innsats for å bevare din sunnhet og gode energi
 • du ønsker å arbeide forebyggende
 • du har lese/skrive – konsentrasjonsvansker
De viktigste verktøya i forbindelse med test og avbalansering er:
 • den lette, presise muskeltestningen (eller muskelregistreringen) som hjelper oss til bl.a. å finne i hvilken sammenheng problemet oppstår/oppstod.
 • “adferdsbarometeret”, som gir opplysninger om “hva vi føler” og “hva vi ønsker oss” i forbindelse med de mål, vi har satt oss
 • stressfrigjørings- og stressreduksjonsteknikker, som er baserte på kunnskap om hjernens og hele nervesystemets funksjon
 • å teste “tilbake i tid” for å finne årsakene til det aktuelle stresset/problemet og løsningene på det
 • å “teste fram i tid” til et tidspunkt, hvor vi ser løsningen omsatt til virkelighet på bakgrunn av våre nye og mer hensiktsmessige valg

Kinesiologi er en mild og støttende metode til å vedlikeholde og gjenskape balanse i kropp og sjel, kjemi og psyke, et godt utgangspunkt for spirituell utvikling.
Når du har det godt, er i balanse og full av energi aktiveres kroppens selvhelbredende krefter.

opp

KINESIOLOGI

er kunsten å balansere energisystemet for i den hensikt å bedre individets livskvalitet på det fysiske, mentale og emosjonelle området.

KI-TERAPI

Ki = norsk ord for det kinesiske Chi, som er et uttrykk for livsenergi, altså den energien som i følge de gamle kineserne styrer alle livsprosesser.

Copyright © 2011 · Fargetuva
webdesign by @nweb